ഖത്തറിൽ അവസരങ്ങൾ qatar vacancy 2021

🇶🇦ഖത്തറിൽ അവസരങ്ങൾ
ഖത്തറിലെ പ്രശസ്‌ത സെമി ഗവണ്മെന്റ് കമ്പനിയിലേക്ക് നിരവധി
അവസരങ്ങൾ

 *🎴ഔട്ട്ലെറ്റ് കാഷ്യർ*
 *സാലറി 1510*+ot

 *🎴പെട്രോൾ മെക്കാനിക്*
 *സാലറി 1510*+ot

 *🎴ഡീസൽ* 
 *മെക്കാനിക്*
 *സാലറി 1510*+ot

 *🎴ലുബ് മെക്കാനിക്*
( *ഓയിൽ ചെയ്ൻജർ* )
 *സാലറി 1510+ot*

 *🎴ടയർ മാൻ*
 *സാലറി 1510+ot*

 *🎴പമ്പ് അറ്റൻഡർ*
 *സാലറി 1100+ot*

 *🔹ഡ്യൂട്ടി 8 മണിക്കൂർ* 
🔹ഫ്രീ *ഫുഡ്‌ &റൂം* 
 *🔹age 21/35* 

 *📞7736702112*( *watsup)* 
 *📞04954010128*
 *📞9048930212*( *watsup* )
 *futureplus1234@gmail. comPost a Comment

Previous Post Next Post

AD

close