Indian Quiz Competition 2022

 Indian Quiz Competition 2022 


ആസാദി കാ അമൃതോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി കേന്ദ്രഗവണ്‍മെന്റ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ക്വിസ് മത്സരത്തില്‍ പങ്കെടുക്കാം. ജൂലൈ 26 മുതല്‍ ആഗസ്റ്റ് 10 വരെയാണ് മത്സരം നടക്കുക. 
നിര്‍ദേശങ്ങള്‍
ക്വിസ് ഹിന്ദിയിലും ഇംഗ്ലീഷിലും ലഭ്യമാണ്.

20 ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് 5 മിനുട്ട് അഥവാ 300 സെക്കന്റായിരിക്കും സമയം അനുവദിക്കുക.

(a) 1st Prize                                  Rs. 25,000/-
(b) 2nd Prize                                 Rs. 15,000/-
(c) 3rd Prize                                  Rs. 10,000/-
(d) Consolation Prizes (Seven)        Rs. 5,000/- each

പങ്കെടുത്തവര്‍ക്ക് ഡിജിറ്റല്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കും.  👇👇👇👇👇👇👇👇  

ക്വിസ്സ് മത്സരത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ 👉 CLICK HERE

ക്വിസ്സ് മത്സരത്തിൽ രെജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ 👉 CLICK HERE


Terms and Conditions

ക്വിസ്സ് മത്സരങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ എളുപ്പ വഴി 
ഈ വെബ്സൈറ്റ് തുറക്കുക CLICK HERE 

(a) The Quiz is open for all but the prizes will be given to those who are aged 14 years and above.

(b) The criteria for selection of successful winners will be “Maximum Correct Answers in the Shortest Time”, subject to the stipulation of 20 questions attempt and 05 minutes duration.

(c) An individual is permitted to participate only once in the quiz.

(d) Any individual who desires to participate in the quiz will be required to provide his/her name, father’s/mother’s name, date of birth, correspondence address, email address and mobile number.

(e) Bonafide documents (proof of identity, age, address and bank details), will be required to be submitted by the winners after announcement of the result of the quiz. Non-furnishing of the above information/documents at appropriate stage will render the selection null and void.

(f) The same mobile number and same email ID cannot be used more than once for participation in the quiz.

(g) Discovery/detection/noticing of use of any unfair/spurious means/malpractices, including but not limited to impersonation, double participation etc. during the participation in the quiz, will result in the participation being declared null and void and hence, rejected. The organizers of the quiz competition or any agency acting on their behalf reserves the right in this regard.

(h) Employees, directly or indirectly connected with organizing the quiz, are not eligible to participate in the quiz. This ineligibility also applies to their immediate family members.

Post a Comment

Previous Post Next Post

Ad

close