ദുബായിൽ കാർ ഡ്രൈവർമാരെ ആവശ്യമുണ്ട് | Light Vehicle Driver Job In Dubai | Salary AED 6000-6500 apply now

 Job description:
Urgently hiring Light Vehicle Drivers with own Small Vans. With Delivery Experience
Location: Dubai

Basic Salary – Driver Job in Dubai : 4.5 AED per order
Approximately 50 to 60 Shipments everyday.
26 days wor10-hour job
Own Delivery Van(Avanza/previa/Ertiga/Fortuner/Innova/Caddy)

Requirements:
Valid UAE license
Delivery Experience Original Passport is Mandatory at the time of the interview, without a passport we will not consider the candidate.
Sponsored Company: OZAN Delivery Services
WhatsApp or Call at ( +971 50 129 3288) (+971 52 700 3623)Only call if you have Delivery Experience

Job Types: Full-time, PermanentPay: AED6,000.00 – AED6,500.00 per month

License/Certification:

Valid UAE driving license (Preferred)

Apply Online – Driver Job in Dubai


share


Read more:
ഏത് ജോലിയും Apply ചെയ്യാൻ CV ആവശ്യമാണ്. മികച്ചൊരു CV തയ്യാറാക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക👇

Post a Comment

Previous Post Next Post
close