നവംബർ 30 മുതൽ ഡിസംബർ 5 വരെ യൂ. എ.ഇ ലെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന ഇന്റർവ്യൂകൾ | Dubai,Abu Dhbai, Sharjah, Ajman Latest Interviews Today and Tomorrow November 2021

 If you are looking for company jobs, some companies have invited applications for job vacancies in Dubai, and this vacancy is recruited by this company. if you are wondering for a blissful profession to satisfy you with comfortable living packages, there is nothing better than Job vacancy in Dubai.

ഇതിൽ പറയുന്ന ഒരു ജോലിക്കും പണമിടപാട് നടത്തേണ്ടതില്ല -ആവശ്യവുമില്ല 

It's a golden opportunity for you today would like to inform you about the latest job vacancy in Dubai so before introducing the job we like to say you that we will upload daily gulf, government, and private-sector jobs, to get daily updates just follow our page to reach every day, it will help you to secure bright future.


Dubai,Abu Dhbai, Sharjah, Ajman Latest Interviews Today and Tomorrow November 2021


Let’s Explore Dubai Walkin Interviews This Week


Here we will be exploring walk in interview in business bay Dubai, Abu Dhabi, Sharjah and Ajman for our beloved visitors. Job seekers below can find the list of up-to-date vacancies which will be conducted this week. So please stay tuned on DubaiVacancy.ae for daily walk in interview updates. Have a blessed day everyone!😊 


Walk-In Interviews In UAE


We may not be able to provide you with the employment services you are seeking in the event it is revealed that the information you have provided is not true/fraudulent. We may also not be able to employ you in the event a suitable vacancy has not been identified matching your skills. and as usual, we post available vacancies in a table format, just view and apply for interesting posts.


 

1️⃣Accountants

Company Name: SSB Bazaar General Trading LLC

Job Location: Dubai

Education: Diploma holder

Well Versed: MS Excel

Language Skills: English, Hindi & Urdu

Salary: 2000 AED /month


Interview Date: 5th Dec 2021 (Except Friday)

Timing: 12:00 PM – 06:00 PM

Location: 26th Floor, Aspin Commercial Tower, Sheikh Zayed Road, Before Shangri La Hotel, Near Financial Center Metro Station Exit #2, Dubai.

Contact Person: Ms. Anitha

Contact #04 3583688


2️⃣Sales Executive

Company Name: Zeeshan Ahmad Technologies

Job Location: Sharjah

Experience: Minimum 1 year B2B outdoor sales experience

License: UAE valid driving license would be an added advantage

Language Skills: English & Hindi/Urdu

Working Days: 6 days a week (Friday Off)

Gender: Male

Salary Range: 1500 – 3000 AED /month

Benefits: Sales Commission + Monthly Bonus + Transportation + Accommodation + Employment Visa


Interview Date:30th Nov 2021

Timing: 11:00 AM – 06:00 PM

Location: Building #B/843, The Contractor Office, 1st Floor, Cake Hut Building, Wasit Street, Samnan, Sharjah.

Contact Person: Mr. Shivam

Contact #050 2464594

Required Documents: Updated CV + all relevant documents


3️⃣AE Finance (2 nos.)

1) Relationship Officer

2) Telesales Executive (Female)


Job Location: Dubai

Education: Equivalent degree/diploma holders

Experience: UAE prior banking experience in selling Credit Cards & Personal Finance

Core Skills: Sales driven skills

Visa Type: Fresher’s, Dependent Visa, Student Visa holders are also welcome

Salary Range: 2000 – 5000 AED /month


Interview Date:30th Nov 2021

Timing: 10:30 AM – 03:00 PM

Location: Office #706, Al Serkal 2 Building, Near Toyota Showroom, Port Saeed, Deira Dubai.

Contact Person: Nadim Aslam

Contact #055 1162512


4️⃣Glee Hospitality Solutions LLC (Multiple Vacancies)

1) Restaurant Manager

2) Waiters

3) Cashiers

4) Kitchen Commis


Job Location: Sharjah

Education: Equivalent degree/diploma holders

Experience: Relevant experience

Candidate’s Availability: Inside UAE

Interview Date: Sunday, 5th December 2021

Timing: 09:00 AM – 11:00 AM

Location: 4th Floor, Conference Room, City Gate Tower, Al Ittihad Street, Sharjah.


5️⃣Sales Executive

Company Name: Al Mumayaz Information Services

Job Location: Dubai

Education: Bachelor’s degree in IT/Telecommunication, Computer Science or equivalent

Experience: B2B Sales – Telecom/ICT industry

Core Skills: Listening, Negotiation & Presentation skills

Well Versed: MS Word, Excel, PowerPoint & CRM

Language Skills: English (written & verbal)

Salary Range: 2500 – 4000 AED /month


Interview Date: 5th Dec – 7th Dec 2021

Timing: 10:00 AM – 03:00 PM

Location: Office #114, Garhoud Business Center, Brand New Big Building, Shops on Ground Floor not yet occupied. Backside of Al Tayer Service Center, in-front of GEMCO. Nearest Metro Station is GGICO station, Dubai.

Email CV: hr@mumayazis.ae


6️⃣Nara Cafe (3 nos.)

1) Barista

2) Sandwich

3) Juice Maker


Job Location: Dubai

Experience: Minimum 2-3 years of experience

Salary Range: 1500 – 2500 AED /month

Interview Date: Tuesday, 30th November 2021

Timing: 01:00 PM – 03:00 PM

Location: Nara Cafe, England Y10, International City, England Cluster, Dubai.


7️⃣Courier Driver/Delivery Driver/Messenger/Postman

Company Name: Tam Express Delivery Services

Job Location: Dubai

Experience: 1 year delivery driving experience

License: UAE valid driving license with own car

Knowledge: Geographical

Visa Type: Sponsorship/Own/Freelance/Employment Visa with NOC

Gender: Male

Salary Range: 2000 – 3000 AED /month


Interview Date: 29th Nov – 30th Nov 2021

Timing: 11:00 AM – 04:00 PM

Location: Tam Express Delivery Services, Warehouse #3, Plot #712, Warsan #1, Dubai.

Contact #04 4220826


8️⃣Leading Restuarant Jobs

Night Auditor

Duty Manager

Receptionist

Telephone

Barista

Waiter

Waitress


Send resume to: recruitment.dubai@frasershospitality.com

 

9️⃣Workforce Connexion (Multiple Vacancies)

1) HVAC Technician

2) MEP Technician

3) Electrician

4) Plumber

5) Helpers

6) Cleaners

7) Mason

8) Pipe Fitters

9) Carpenters

10) Steel Fixers


Job Location: Dubai

Education: Equivalent degree/diploma holders

Experience: Relevant experience

Candidate’s Availability: Inside UAE

Salary: 1200 AED /month


Interview Date: Tuesday, 30th November 2021

Timing: 09:00 AM – 06:00 PM

Location: GHK Camp 2, Beside Future Metro LLC Accommodation, Jebel Ali Industrial Area, Dubai.

Whatsapp #056 4223921


HOW TO APPLY?

ഓരോ ജോലിയുടെയും കൂടെ കൊടുത്ത ഡീറ്റൈൽസ് ശ്രദ്ധിച്ചു വായിക്കുക. ചിലപ്പോൾ കോണ്ടാക്ട് നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. ചിലപ്പോൾ വാട്ട്സ്ആപ് നമ്പർ ആയിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ മൈൽ ഐഡി മാത്രമായിരിക്കും. ഒന്നും ഇല്ലാതെ അഡ്രസ്സ് മാത്രമായും ഉണ്ടാവാം. ശ്രദ്ധിച്ചു വായിച്ച്  ഡേറ്റും ഇൻ്റർവ്യൂ ടൈമും നോക്കി കര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക


We would warmly welcome those who have a keen sense of interest in building a career by applying for a Qatar semi govt job. All individuals are requested to please take a few minutes to set up their profile by visiting the following link below. Once we have received your CV, our recruitment team will review it thoroughly and will get back to you if you are shortlisted. Below is the list of jobs, any individual can apply for as per meeting the criteria given. Best Of Luck! 🙂


Caution! We are the only advertiser you can do further things with your responsibilities, and if you have any inquiries you can mail us on the mail id given below in-office times.


Share this information with your friends 


For More Job Updates Click Here


Read more:
ഏത് ജോലിയും Apply ചെയ്യാൻ CV ആവശ്യമാണ്. മികച്ചൊരു CV തയ്യാറാക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക👇

Post a Comment

Previous Post Next Post

AD old

close